Cennik - Dance SPOT66 - Twoja szkoła tańca w Łodzi!

Cennik

pojedyncze wejście na dowolne zajęcia – 25zł (UWAGA! zajęcia AERIAL to zajęcia PREMIUM z konieczną rezerwacją miejsca. Nie są na nie honorowane karty partnerskie, a 1 zajęcia = 30zł / karnet na miesiąc = 100zł.)

karnet BASIC obejmujący 5 spotkań (konkretna grupa/dzień/godzina) – 100zł
karnet OPEN obejmujący 5 dowolnych spotkań (mix róznych zajęć) – 110zł
Karnet na konkretną grupę jest ważny 5 tygodni począwszy od pierwszych zajęć danego poziomu.
Karnet OPEN jest ważny 8 tygodni od pierwszych wykorzystanych zajęć.

Akceptujemy karty partnerskie (Benefit Multisport Plus, OK System, Fit Profit/Fit Sport) bez dodatkowych opłat. Warunkiem jest każdorazowe odbicie karty w recepcji szkoły na następujących zasadach:
posiadacze kart Benefit Multisport Plus mogą uczestniczyć w dowolnej ilości zajęć każdorazowo odbijając się na recepcji PRZED kolejną godziną zajęć
posiadacze kart Fit Profit/Fit Sport mogą uczestniczyć w jednych zajęciach dziennie
posiadacze kart OK System mogą uczestniczyć w dowolnej ilości zajęć (zależnie od posiadanego pakietu).

REGULAMIN Dance SPOT66
1. Na zajęciach obowiązuje ZMIANA OBUWIA. Brak butów na zmianę skutkuje niemożnością wejścia na zajęcia taneczne.
2.Dance SPOT66 nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za kontuzje i wypadki spowodowane niewłaściwym obuwiem lub strojem.
3. Kursanci mogą wykupić karnet na jeden cykl obejmujący 5 zajęć na jednej technice lub jednorazowy wstęp na zajęcia.
4. Faktury VAT wystawiane są tylko na żądanie zgłoszone w momencie zakupu karnetu/wejściówki.
5.Wszystkie zniżki obowiązują tylko w przypadku wykupienia pełnego karnetu. Kursant uczęszczający w tym samym czasie na różne rodzaje zajęć, posiadający karnety na wszystkie te zajęcia, z zakupem każdego dodatkowego karnetu uzyskuje zniżkę w wysokości:
20% na drugi karnet
30% na trzeci karnet
40% na czwarty karnet
50% na piąty karnet
60% na szósty karnet
70% na siódmy karnet
80% na ósmy karnet
90% na dziewiąty karnet
100% na dziesiąty karnet
Uzyskanie zniżki jest możliwe tylko za okazaniem wszystkich pozostałych karnetów,
uprawniających do tej zniżki. Karnety te muszą być ważne.
6. Taniec, jak każde zajęcia sportowe, może powodować ryzyko kontuzji. Uczestnik podejmuje to ryzyko na własną odpowiedzialność i oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych zwiększających ryzyko kontuzji lub wypadków, w szczególności nie ma przeciwwskazań uniemożliwiających mu udział w wykupionych zajęciach.
7. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest każdorazowe okazanie PRZED ROZPOCZĘCIEM zajęć ważnego karnetu/karty partnerskiej pracownikowi recepcji Dance SPOT66.
8. Karnet zachowuje ważność jedynie przez okres trwania kursu, obejmujący 5 kolejno następujących po sobie zajęć.
9. W przypadku rozwiązania grupy lub chwilowego braku zajęć o wyższym stopniu zaawansowania, uczestnicy kursu mogą powtórzyć kurs danego stopnia wykupując karnet za 50% ceny regularnej.
10. W przypadku dysproporcji między liczbą partnerów i partnerek osoby z wyższych lub równoległych stopni z tej samej techniki mogą uczestniczyć nieodpłatnie w zajęciach danej grupy, po wcześniejszym uzgodnieniu uczestnictwa z pracownikiem recepcji Dance SPOT66. Zasada ta nie dotyczy stopni zaawansowanych z1, z2. Możliwość ta dotyczy wyłącznie partnerów lub wyłącznie partnerek, w zależności od rodzaju dysproporcji.
11. Klienci mogą odrobić dwa opuszczone zajęcia z jednego karnetu, uczestnicząc zamiennie w dwóch zajęciach na dowolnie wybranej technice. Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w okresie ważności karnetu (nie można odrabiać zajęć na 1-szych zajęciach z wyższego stopnia).
12. W wyjątkowych wypadkach okres ważności karnetu może być przedłużony. Warunkiem przedłużenia ważności karnetu jest uprzednie zgłoszenie takiej potrzeby managerowi Dance SPOT66. Zgłoszenie to musi być dokonane w okresie podstawowej ważności karnetu określonej w pkt 6 regulaminu.
13. Odzież wierzchnią/buty należy na czas trwania zajęć pozostawić w szatni. Rzeczy wartościowe (portfel, telefon, biżuteria) prosimy zostawić w zamykanej na klucz szafce w szatni. Warunkiem uzyskania klucza jest pozostawienie w recepcji szkoły dokumentu z imieniem i nazwiskiem bądź zwrotnej kaucji – 50zł pod zastaw. Dance SPOT66 nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy pozostawionych w innych niż wymienione miejscach.
ZAKUP KARNETU JEST RÓWNOZNACZNY Z WYRAŻENIEM ZGODY NA WARUNKI REGULAMINU I ZOBOWIĄZANIEM DO ICH PRZESTRZEGANIA